North 04 is now online. @ Featuring: @5boronyc @parkdelibk &...

July 24, 2014North 04 is now online. @

Featuring: @5boronyc @parkdelibk & @zandertaketomo

#northskatemag #skateboarding #stillshootingonfilm #nyc