Tom Karangelov - Gap to 5.0 Glasgow #northskatemag #skateboarding...

September 23, 2014Tom Karangelov - Gap to 5.0 Glasgow

#northskatemag #skateboarding #stillshootingonfilm #glasgow
@tomkarangelov

www.northskatemag.com