My new friend. #mamiya #mamiyapress #northskatemag #skateboarding...

April 08, 2015My new friend.
#mamiya #mamiyapress #northskatemag #skateboarding #stillshootingonfilm