Chris Mulhern . Filming for @adidasskateboarding Away Days. Taken...

December 03, 2016Chris Mulhern
.
Filming for @adidasskateboarding Away Days. Taken from North 11.
.
Zander Taketomo
.
#northskatemag #skateboarding #stillshootingonfilm
@cmulhern @zandertaketomo