Klaus Bohms - FS Smith 180 out . Zander Taketomo ....

December 11, 2016Klaus Bohms - FS Smith 180 out
.
Zander Taketomo
.
@adidasskateboarding Away Days article from North 11.
.
#northskatemag #skateboarding #stillshootingonfilm