The Gonz - FS Tail Stall . Zander Taketomo ....

December 30, 2016The Gonz - FS Tail Stall
.
Zander Taketomo
.
@adidasskateboarding Away Days article from North 11.
.
#northskatemag #skateboarding #stillshootingonfilm